หน้าแรก || ภาพการ์ตูนอาเซียน || แบ่งปันภาพระบายสีให้เพื่อน || เพื่อนบ้านของเรา  ค้นหาอะไรก็เจอตรงนี้ By Blog . . . . . ..
 
ผู้จัดทำอยากจะบอก : เข้ามาแล้วอย่าพึ่งรีบไปไหน ลองเยี่ยมชม Blog ก่อนมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด...... , บอกรักแม่ผ่าน Facebook ..ขออภัยสำหรับท่านที่ใช้ความละเอียดหน้าจอ น้อยกว่า 1280-1366px ที่แสดงผลเกินหน้าจอ ,แก้ไขปัญหาดาวน์โหลด ziddu.com ไม่ได้

คำอวยพรปีใหม่ ตรุษจีน ปีใหม่สำหรับคนเชื้อสายจีน Happy Chinese New Year 2014


สวัสดีครับปีใหม่ 2557 ยังไม่เลยผ่านเรามองถึงปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีนเลยแล้วกัน คือวันตรุษจีน ไหนๆ ก็หาคำอวยพรปีใหม่ไทยแล้วเราก็ มาดูคำอวยพรปีใหม่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เชื้อสายจีน(คำอวยพรปีใหม่ภาษาจีน)กันครับ..เพื่อมีประโยชน์ เพราะเดือนหน้าก็ใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้ว วันมงคลอีกวันหนึ่งสำหรับคนไทยเชื้อสายจีน เลยนำคำอวยพร ปีใหม่ คำอวยพรดีๆ ภาษาจีน พร้อมคำแปลมาฝากครับ...

   ..."ซิน-เหนียน-ไขว้-เล่อ"

ขอบคุณ Facebook  : Dhosphon Ticome

คำอวยพรปีใหม่ภาษาจีน


อวยพรปีใหม่ 


新年快乐 xin- nián-kuài-lè  ซิน-เหนียน-ไขว้-เล่อ สวัสดีปีใหม่
年年有余 nián-nián-yǒu-yú เหนียน-เหนียน-โหย่ว-อวี๋ เหลือกินเหลือใช้
招财进宝 zhāo-cái-jìn-bǎo เจา-ไฉ-จิ้น-เป่า ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน
万事如意 wàn-shì-rú-yì วั่น-ซื่อ-หยรู-อี้ ขอให้ทุกอย่างสมความปรารถนา
恭喜发财 gōng-xǐ-fā-cái กง-สี่-ฟา-ไฉ ขอให้ร่ำรวย
财源广进 cái-yuán-guǎng-jìn ไฉ-เหยวียน-กว่าง-จิ้น เงินทองไหลมา
金玉满堂 jīn-yù-mǎn-táng จิน-อวี้-หมั่น-ถัง เงินทองเต็มบ้าน

年年发财 nián-nián-fā-cái เหนียน-เหนียน-ฟา-ไฉ ร่ำรวยตลอดไป
四季平安 sì-jì-ping-ān ซื่อ-จี้-ผิง-อัน ปลอดภัยตลอดปี
吉祥如意 jí-xiáng-rú-yì จี๋-เสียง-หยรู-อี้ โชคดีสมปรารถนา
好运年年 hǎo-yùn-nián-nián ห่าว-ยวิ่น-เหนียน-เหนียน โชคดีตลอดไปคำอวยพรวันตรุษจีน ชุดที่ 1

祝你 Zhu Ni     ขอให้ 
1.新年好 xin nian hao สวัสดีปีใหม่ 
2.新年快乐 xin nian kuai le สุขสันต์ปีใหม่ 
3.万事如意 wan shi ru yi  สมปรารถนา 
4. 身体健康shen ti jian kang สุขภาพแข็งแรง 
5.恭喜发财 gong xi fa cai ขอให้ร่ำรวย 
6.心想事成 xin xiang shi cheng คิดสิ่งใดก็ให้สมดังที่คิด 
7. 工作顺利 gong zhuo shun li ขอให้ทำงานราบรื่น 
8. 全家幸福! quán jiä xing fú ครอบครัว อบอุ่น 

คำอวยพรวันตรุษจีน ชุดที่ 2 พร้อมคำอ่านภาษาไทย

恭喜发财 [gōng xǐ fā cái] กงสี่ฟาไฉ ขอให้ร่ำรวย 
财源广进 [cái yuán guǎng jìn] ไฉเหยียนกว่างจิ้น เงินทองไหลมา 
招财进宝 [zhāo cái jìn bǎo] เจาไฉ่จิ้นเป่า เงินทองไหลมา 
年年有余 [nián nián yǒu yú] เหนียนเหนียนโหย่วหยวี๋ ทุก ๆ ปี เหลือกินเหลือใช้ 
事事顺利 [shì shì shùn lì] ซื่อซื่อซุ่นลี่  ทุกเรื่องราบรื่น 
玉满堂  [yù mǎn táng] จินยวี้หม่านถัง ร่ำรวยเงินทอง 
一本万利 [ yī běn wàn lì] อิ้เปิ่นว่านลี่ กำไรมากมาย 
大吉大利 [dà jí dà lì] ต้าจี๋ต้าลี่ ค้าขายได้กำไร 
年年发财 [nián nián fā cái] เหนียนเหนียนฟาไฉ รำรายตลอดไป ทุก ๆ ปี 
龙马精神 [lóng mǎ jīng shén] หลงหม่าจินเสิน สุขภาพแข็งแรง 
吉祥如意 [jí xiáng rú yì] จี๋เสียงหยูอี้ สมปรารถนา 
好运年年 [hǎo yùn nián nián] เห่ายวิ่นเหนียนเหนียน โชคดีตลอดไป ทุก ๆ ปี 
四季平安 [sì jì píng ān] ซื่จี้ผิงอัน  ราบรื่น ปลอดภัยตลอดปี
一帆风顺 [yī fān fēng shùn] อี้ฝันฟงซุ่น ทุกอย่างราบรื่น 

คำอวยพรวันตรุษจีน ชุดที่ 3

ประโยคอวยพรภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่  

คำศัพท์

祝福            zhù fú           ขออวยพรให้

幸福如意      xìng fú rú yì  มีความสุขสมปรารถนา 

ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 1 : 祝福您和您的家人幸福如意.
zhù fú nín hé nín de jiā rén xìng fú rú yì
จู้ ฝู หนิน เหอ หนิน เตอ เจีย เหยิน ซิ่ง ฝู หยู อี้
ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขสมปรารถนา
A beautiful wish to you and your family --- live a happy life and everything goes well.
ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 2 : 恭贺新年。
gōng hè xīn nián.
กงเฮ้อ ซินเหนียน
สวัสดีปีใหม่ /ขออำนวยพรในวันปีใหม่
A happy New Year to you.
ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 3 : 恭贺新禧,祝身体健康、事业发达。 
gōnghè xīn xĭ, zhù shēn tĭ jiàn kāng,shìyè fādá.
กงเฮ้อ ซิน สี่ จู้ เซิน ถี่ เจี้ยน คัง ซื่อ เย่ ฟา ต๋า
สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง งานการ(หรือกิจการ)เจริญรุ่งเรือง
Allow me to congratulate you on the arrival of the New Year and to extend to you all my best wishes for your perfect health and lasting prosperity.
ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 4 : 恭贺新禧,万事如意。 
gōng hè xīn xĭ,wàn shì rú yì.
กง เฮ้อ ซิน สี่ ว่านซื่อ หยู่ อี้
สวัสดีปีใหม่ ขอให้หมื่นเรื่องสมปรารถนา (ขอให้สมปรารถนาในทุก ๆ เรื่อง)
At such a wonderful moment, I send you a gentle and warm care and wish: May every day be brilliant for you!ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 5 : 恭祝健康、幸运,新年快乐。 
gōng zhù jiàn kāng.xìng yùn,xīn nián kuài lè.
กง จู้ เจี้ยน คัง ซิ่งอวิ้น ซินเหนียน ไคว้ เล่อ
ขอให้แข็งแรง  โชคดี  มีความสุขในวันปีใหม่
Good health, good luck and much happiness throughout the year.
ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 6 : 祝来年好运,并取得更大的成就。 
zhù lái nián hăo yùn,bìng qŭ dé gèng dà de chéng jiù.
จู้ หลาย เหนียน ฮ่าว อวิ้น ปิ้ง ฉวี่ เต๋อ เกิ้ง ต้า เตอ เฉิงจิ้ว
ขอให้โชคดีและได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปีหน้าที่จะมาถึงนี้
Good luck and great success in the coming New Year.
คำศัพท์

大吉大利      dà jí dà lì      สวัสดิมงคล

ประโยคอวยพรวันตรุษจีนที่ 7 : 谨祝新年快乐幸福,大吉大利。 
jĭn zhù xīn nián kuài lè xìng fú,dà jí dà lì.
จิ่น จู้ ซิน เหนียน ไคว้ เล่อ ซิ่งฝู ต้า จี๋ ต้า ลี่
ขอให้ปีใหม่นี้ประสบความสุขสวัสดิมงคล
I hope you have a most happy and prosperous New Year.


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dmc.tv

招财进宝
จ่ายหงวนก้องกิม
แปลว่า :: เงินทองไหลมา
金玉满堂 
กิ้มหยกมมั่วต๋อง
แปลว่า :: ทองหยกเต็มบ้าน
万事如意 
บ่านสู่หยู่อี่
แปลว่า :: ทุกเรื่องสมความปรารถนา
福寿万万年
ฝูเชี่ยวหวันวันเลี่ยน
แปลว่า :: อายุยืนพันๆ ปี
家好运气
จาร์ห่าวเยียนชี
แปลว่า :: โชคดีเข้าบ้าน
年年大赚钱
หนีนี้ตั๊วถั่นฉี่
แปลว่า :: ปีนี้ร่ำรวยมหาศาล
事事顺利
ซื่อซื่อซุ่นลี่
แปลว่า :: ทุกอย่างราบรื่น
金玉满堂
จินยวี้หม่านถัง
แปลว่า :: ร่ำรวยเงินทอง
龙马精神
หลงหม่าจินเสิน
แปลว่า :: สุขภาพแข็งแรง

四季平安
ซื่จี้ผิงอัน
แปลว่า :: ปลอดภัยตลอดปี


ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก