แบบฝึกหัดนับเลข 1-10 ระบายสีตัวเลข การ์ตูน ชั้นอนุบาล number-coloring-page

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกการนับเลข เขียนตัวเลข และระบายสีตัวเลขและการ์ตูนลายเส้น 1 - 10  ไว้ฝึกหัด น้องๆ อนุบาล 1 หลายคนยังขาดทักษะในการนับเลข และยังสนุกกับการระบายสี แบบฝึกหัดนี้เหมาะสำหรับน้องๆ อนุบาลที่ชอบระบายสี เราเลยสอดแทรก จำนวน และตัวเลขเข้าไป เอาไว้ให้ผู้ปกครอง คุณครูเอาไว้ให้น้องๆ ทำกันให้สนุก กันที่บ้านและโรงเรียนเลย


ดาวน์โหลดแบบทดสอบนับเลข ระบายสีการ์ตูนและตัวเลขฟรี 1
ดาวน์โหลดแบบทดสอบนับเลข ระบายสีการ์ตูนและตัวเลขฟรี 2